ALV Woensdag 1 September 2021 om 20:00 Café Zaal 'T ven

Beste VDO-Leden,
Het VDO-Bestuur nodigt jullie uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.
Deze zal gehouden worden op: Woensdag 1 September 2021 , Aanvang 20:00 uur , Café Zaal ’t Ven , Straelseweg 359 , 5916 AB Venlo.

 

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen ALV 2020
4. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen WBTR
5. Jaarverslag Penningmeester
6. Verslag Kascontrolecommissie
7. Begroting seizoen 2021/2022
8. LACO
9. Nederlands Dart Bond
10. Competitie seizoen 2021/2022
11. Leden Tuchtcommissie
12. Verkiezing bestuur
13. Rondvraag
14. Sluiting

Na de Vergadering worden alle benodigdheden voor het seizoen 2021/2022 uitgereikt.
Ook dit jaar zullen we moeten vragen om maar met 1 persoon per vereniging aanwezig te zijn
Onze Tuchtcommissie zoekt nog 2 personen, vraag alvast binnen jullie vereniging of hier mensen beschikbaar voor willen zijn.

Wil nogmaals benadrukken dat deze jaarlijkse ALV een boete plichtige bijeenkomst is

Mochten er nog vragen zijn welke behandeld willen worden op de ALV dien deze dan in zodat we ook een duidelijk en compleet antwoord hebben op de ALV.
Deze kunnen gestuurd worden naar [email protected]

Nieuws

Beste VDO-Leden,
Het VDO-Bestuur nodigt jullie uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.
Deze zal gehouden worden op: Woensdag 1 September 2021 , Aanvang 20:00 uur , Café Zaal ’t Ven , Straelseweg 359 , 5916 AB Venlo.

 

LET OP DE INDELING IS PAS DEFINITIEF NA DE ALV ( WOENSDAG 1 SEPTEMBER OM 20:00

INDELING IS HIER TE VINDEN !

/sites/default/files/divisie%20indeling%20met%20%20teams%202021-2022.xls

 

...

Voor het komende nieuwe seizoen 2021 / 2022 is besloten om het inschrijfgeld op 30 euro te houden . Het seizoen erna zullen wij het inschijfgeld terug ophogen naar 35 euro.

 

Mvg,

Venlose Darts Organisatie

 

 

VDO - Venlose Darts Organisatie 

5900 AP Venlo

Neem hier contact met ons op