ALV Woensdag 1 September 2021 om 20:00 Café Zaal 'T ven

Beste VDO-Leden,
Het VDO-Bestuur nodigt jullie uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.
Deze zal gehouden worden op: Woensdag 1 September 2021 , Aanvang 20:00 uur , Café Zaal ’t Ven , Straelseweg 359 , 5916 AB Venlo.

 

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen ALV 2020
4. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen WBTR
5. Jaarverslag Penningmeester
6. Verslag Kascontrolecommissie
7. Begroting seizoen 2021/2022
8. LACO
9. Nederlands Dart Bond
10. Competitie seizoen 2021/2022
11. Leden Tuchtcommissie
12. Verkiezing bestuur
13. Rondvraag
14. Sluiting

Na de Vergadering worden alle benodigdheden voor het seizoen 2021/2022 uitgereikt.
Ook dit jaar zullen we moeten vragen om maar met 1 persoon per vereniging aanwezig te zijn
Onze Tuchtcommissie zoekt nog 2 personen, vraag alvast binnen jullie vereniging of hier mensen beschikbaar voor willen zijn.

Wil nogmaals benadrukken dat deze jaarlijkse ALV een boete plichtige bijeenkomst is

Mochten er nog vragen zijn welke behandeld willen worden op de ALV dien deze dan in zodat we ook een duidelijk en compleet antwoord hebben op de ALV.
Deze kunnen gestuurd worden naar [email protected]

Nieuws

Beste Darters ,

Vanwege de coronamaatregelen hebben we besloten om de Championscup te
verplaatsen.

De 2e/3e divisie gaat van 27-11-21 naar 08-01-22. 
Mochten er dan nog beperktere maatregelen zijn wordt deze verplaatst naar 05-03-2022

De Ere/1e divisie gaat van...

Beste Leden,

Vanavond ( 12-11-21 ) zijn er nieuwe corona maatregelen aangekondigd die gelden vanaf 13-11-21 van 18:00 tot en met 04-12-21 .

Dit houdt in dat alle horeca gelegenheden moeten sluiten om 20:00 . 

Aangezien onze competitie wedstrijden plaats vinden elke dinsdag...

Beste Leden,

Helaas heeft Hazewind 2 zich terug getrokken uit de competitie dit betekent dat alle uitslagen en wedstrijden tegen de Hazewind 2 vervallen.

 

 

VDO - Venlose Darts Organisatie 

5900 AP Venlo

Neem hier contact met ons op