Corona update 22-10-2020

Beste darters,

 

Allereerst willen we jullie bedanken voor jullie geduld en begrip in deze lastige situatie.

Tijdens de laatste ALV hebben we het besluit genomen om de competitie en alle andere evenementen uit te stellen tot tenminste 1 januari 2021. Gezien de huidige omstandigheden en de nieuwe maatregelen van het RIVM blijkt dit een juist besluit te zijn geweest. Het zou erg vervelend als we half oktober hadden moeten stoppen met de competitie en geen duidelijkheid hadden over een eventueel vervolg.

Nu rijzen er natuurlijk een aantal vragen bij de verenigingen betreffende de betaalde contributie. Om hierin enige duidelijkheid te verschaffen hebben we het volgende besluit genomen.

Indien de competitie NIET UITERLIJK PER 1 januari 2021 opgestart kan worden, komt de competitie 2020/2021 in zijn geheel te vervallen. Dit geldt ook voor de rankingcyclus. In dit geval zullen alle contributiegelden in zijn geheel worden gerestitueerd.

Zou er wél gestart kunnen worden, zullen we moeten bekijken in welke vorm we de competitie gestalte kunnen geven. We hebben een aantal opties die we te zijner tijd zullen bespreken. Zo niet, kunnen we bekijken of het mogelijk is om andere evenementen te organiseren zoals single- en/of koppeltoernooien of iets dergelijks (mits de omstandigheden het toelaten natuurlijk).

 

Zijn er nog vragen dan kunnen jullie natuurlijk altijd kontakt opnemen met het bestuur.

 

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur V.D.O.

Nieuws

Corona maatregelen 
 
Beste darters,

Afgelopen week zijn de corona maatregelen veranderd goed nieuws is dat de verplichte 1,5 meter afstand verdwijnt waardoor we onze wedstrijd op een normale wijze kunnen afwerken.

Beste Leden,

 

Helaas heeft DC Apollo 1 zich terug getrokken uit de competitie , dit betekent dat alle wedstrijden tegen DC Apollo 1 vervallen.

Beste VDO-Leden,
Het VDO-Bestuur nodigt jullie uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.
Deze zal gehouden worden op: Woensdag 1 September 2021 , Aanvang 20:00 uur , Café Zaal ’t Ven , Straelseweg 359 , 5916 AB Venlo.

 

VDO - Venlose Darts Organisatie 

5900 AP Venlo

Neem hier contact met ons op