Uitnodiging ALV 1 september 2023

Beste VDO-Leden,

 

Het VDO-Bestuur nodigt jullie uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.

Deze zal gehouden worden op: Vrijdag 1 September 2023 , Aanvang 20:00 uur ,

Café Zaal Vriendenkring , Arnoldus Janssenstraat 64 , 5935 BT Steyl.

 

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen ALV 2022
 4. Jaarverslag Competitieleider / Toernooileider
 5. Jaarverslag Penningmeester
 6. Verslag Kascontrolecommissie
 7. Tuchtcommissie
 8. Begroting seizoen 2023/2024
 9. LACO
 10. Nederlands Dart Bond
 11. Competitie seizoen 2023/2024
 12. Verkiezing bestuur
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

 

Wil nogmaals benadrukken dat deze jaarlijkse ALV een boete plichtige bijeenkomst is

 

Mochten er nog vragen zijn voor de ALV dien deze dan in zodat we ook een duidelijk en compleet antwoord hebben op de ALV.

Deze kunnen gestuurd worden naar secretaris@vdodarts.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *